น้องกวางไง

น้องกวางไง概览

上场比赛
122-114
战绩
51.69%
胜率
角色和分路根据最近分析的比赛
75% 核心
劣势路
优势路
核心 比例:
43% 劣势路
37% 优势路
20% 中路
0% 游走
0% 野区
25% 辅助
辅助 比例:
50% 劣势路
30% 优势路
20% 野区
0% 游走
0% 中路
最多使用英雄所有时间
比赛
21
胜率
47.62%
杀/死/助攻
2.98
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%4 核心
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 50.00%2 中路
 • 25.00%1 劣势路
 • 25.00%1 优势路
比赛
21
胜率
38.10%
杀/死/助攻
3.05
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 75.00%3 核心
 • 25.00%1 辅助
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 50.00%2 劣势路
 • 50.00%2 优势路
比赛
16
胜率
62.50%
杀/死/助攻
3.17
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 50.00%1 核心
 • 50.00%1 辅助
路线
打野
  比例比赛 分路
 • 50.00%1 野区
 • 50.00%1 劣势路
比赛
14
胜率
42.86%
杀/死/助攻
2.87
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 100.00%1 辅助
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%1 优势路
比赛
9
胜率
66.67%
杀/死/助攻
4.50
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%2 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%2 优势路
比赛
8
胜率
37.50%
杀/死/助攻
2.88
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%1 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%1 劣势路
比赛
8
胜率
62.50%
杀/死/助攻
3.98
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%1 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%1 劣势路
比赛
7
胜率
42.86%
杀/死/助攻
2.45
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 100.00%1 辅助
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%1 优势路
比赛
7
胜率
28.57%
杀/死/助攻
2.00
比赛
6
胜率
16.67%
杀/死/助攻
2.58
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 100.00%1 辅助
路线
打野
  比例比赛 分路
 • 100.00%1 野区
最近的比赛
英雄
Monkey King
Normal 等级
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
41:17
杀/死/助攻
13/8/4
英雄
Axe
Very High 等级
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
46:08
杀/死/助攻
15/4/9
英雄
Earthshaker
Very High 等级
结果
胜利
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
44:24
杀/死/助攻
9/7/25
英雄
Snapfire
Very High 等级
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
34:06
杀/死/助攻
9/7/11
英雄
Snapfire
Very High 等级
结果
胜利
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
36:44
杀/死/助攻
8/8/24
英雄
Snapfire
Normal 等级
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
1:01:27
杀/死/助攻
15/13/27
英雄
Dark Seer
Normal 等级
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
1:00:02
杀/死/助攻
10/13/22
英雄
Snapfire
Normal 等级
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
31:50
杀/死/助攻
8/6/8
英雄
Lycan
Normal 等级
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
25:10
杀/死/助攻
0/4/3
英雄
Lycan
Normal 等级
结果
胜利
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
43:24
杀/死/助攻
11/4/17
英雄
Pangolier
Normal 等级
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
26:22
杀/死/助攻
3/7/6
英雄
Pangolier
Normal 等级
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
39:48
杀/死/助攻
6/11/7
英雄
Rubick
Normal 等级
结果
胜利
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
33:21
杀/死/助攻
12/3/17
英雄
Pugna
Normal 等级
结果
胜利
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
11:44
杀/死/助攻
2/0/0
英雄
Anti-Mage
Normal 等级
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
36:00
杀/死/助攻
16/4/6
1,055 成就积分最近取得的成就
活跃度过去 3 月内

2020-03-05

Record: 0-0

2020-03-06

Record: 0-0

2020-03-07

Record: 0-0

2020-03-08

Record: 0-0

2020-03-09

Record: 0-0

2020-03-10

Record: 0-0

2020-03-11

Record: 0-0

2020-03-12

Record: 9-0

2020-03-13

Record: 1-0

2020-03-14

Record: 0-0

2020-03-15

Record: 0-0

2020-03-16

Record: 0-1

2020-03-17

Record: 2-1

2020-03-18

Record: 0-0

2020-03-19

Record: 3-3

2020-03-20

Record: 0-0

2020-03-21

Record: 0-0

2020-03-22

Record: 1-0

2020-03-23

Record: 1-1

2020-03-24

Record: 3-3

2020-03-25

Record: 4-5

2020-03-26

Record: 6-4

2020-03-27

Record: 5-3

2020-03-28

Record: 3-4

2020-03-29

Record: 3-2

2020-03-30

Record: 0-1

2020-03-31

Record: 2-4
4月

2020-04-01

Record: 0-0

2020-04-02

Record: 3-0

2020-04-03

Record: 0-0

2020-04-04

Record: 0-0

2020-04-05

Record: 0-1

2020-04-06

Record: 1-1

2020-04-07

Record: 0-0

2020-04-08

Record: 1-3

2020-04-09

Record: 0-3

2020-04-10

Record: 3-1

2020-04-11

Record: 0-1

2020-04-12

Record: 2-6

2020-04-13

Record: 0-0

2020-04-14

Record: 0-0

2020-04-15

Record: 2-0

2020-04-16

Record: 0-1

2020-04-17

Record: 4-1

2020-04-18

Record: 2-0

2020-04-19

Record: 2-0

2020-04-20

Record: 0-0

2020-04-21

Record: 3-2

2020-04-22

Record: 5-1

2020-04-23

Record: 0-3

2020-04-24

Record: 3-3

2020-04-25

Record: 2-2

2020-04-26

Record: 4-5

2020-04-27

Record: 2-3

2020-04-28

Record: 5-6

2020-04-29

Record: 2-3

2020-04-30

Record: 0-4
5月

2020-05-01

Record: 5-4

2020-05-02

Record: 4-4

2020-05-03

Record: 4-9

2020-05-04

Record: 7-0

2020-05-05

Record: 6-1

2020-05-06

Record: 4-6

2020-05-07

Record: 1-5

2020-05-08

Record: 2-3

2020-05-09

Record: 0-0

2020-05-10

Record: 0-0

2020-05-11

Record: 0-0

2020-05-12

Record: 0-0

2020-05-13

Record: 0-0

2020-05-14

Record: 0-0

2020-05-15

Record: 0-0

2020-05-16

Record: 0-0

2020-05-17

Record: 0-0

2020-05-18

Record: 0-0

2020-05-19

Record: 0-0

2020-05-20

Record: 0-0

2020-05-21

Record: 0-0

2020-05-22

Record: 0-0

2020-05-23

Record: 0-0

2020-05-24

Record: 0-0

2020-05-25

Record: 0-0

2020-05-26

Record: 0-0

2020-05-27

Record: 0-0

2020-05-28

Record: 0-0

2020-05-29

Record: 0-0

2020-05-30

Record: 0-0

2020-05-31

Record: 0-0
6月

2020-06-01

Record: 0-0

2020-06-02

Record: 0-0

2020-06-03

Record: 0-0

2020-06-04

Record: 0-0

2020-06-05

Record: 0-0
生命周期数据所有时间
概览比赛胜率
统计数据236
51.69%
房间类别比赛胜率
普通匹配224
50.89%
天梯匹配12
66.67%
游戏模式比赛胜率
全英雄选择236
51.69%
阵营比赛胜率
天辉122
50.00%
夜魇114
53.51%
地区比赛胜率
东南亚服务器236
51.69%
Data Quality
C-
TrueSight 数据概览
最近分析的比赛D
所有比赛分析C
Plus会员
好友本周
好友比赛胜率
最近没有同好友的比赛
曾用名STEAM_0:1:536372388
名称最后一次使用
น้องกวางไง
ฉันชอบกินเงาะ
1 ถุง 2 น้ำ
กวางเองค่ะ
Inwza2020

最近更新

Check out the new and improved TrackDota! It's got live tournament tracking, team and player profiles, tournament brackets, and dedicated esports content.