Σnertia

Σnertia概览

上场比赛
2,179-2,091-136
战绩
49.46%
胜率
Dota2 API 现在不可用,你的最新比赛将会在服务器恢复之后同步。
角色和分路根据最近分析的比赛
57% 核心
劣势路
优势路
核心 比例:
36% 劣势路
33% 优势路
14% 野区
14% 中路
3% 游走
43% 辅助
优势路
辅助 比例:
63% 优势路
26% 劣势路
7% 中路
5% 野区
0% 游走
最多使用英雄所有时间
比赛
99
胜率
56.57%
杀/死/助攻
2.87
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 64.29%9 辅助
 • 35.71%5 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 57.14%8 劣势路
 • 35.71%5 优势路
 • 7.14%1 中路
比赛
94
胜率
57.45%
杀/死/助攻
3.08
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 58.33%7 辅助
 • 41.67%5 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 58.33%7 优势路
 • 25.00%3 劣势路
 • 8.33%1 野区
 • 8.33%1 中路
比赛
78
胜率
46.15%
杀/死/助攻
2.87
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 72.22%13 核心
 • 27.78%5 辅助
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 72.22%13 劣势路
 • 22.22%4 优势路
 • 5.56%1 野区
比赛
75
胜率
57.33%
杀/死/助攻
2.98
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 86.67%13 辅助
 • 13.33%2 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 66.67%10 优势路
 • 33.33%5 劣势路
比赛
70
胜率
50.00%
杀/死/助攻
2.33
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 62.50%5 核心
 • 37.50%3 辅助
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 50.00%4 劣势路
 • 37.50%3 优势路
 • 12.50%1 野区
比赛
68
胜率
54.41%
杀/死/助攻
2.74
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 100.00%4 辅助
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 50.00%2 优势路
 • 25.00%1 中路
 • 25.00%1 劣势路
比赛
67
胜率
56.72%
杀/死/助攻
3.60
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 76.92%10 辅助
 • 23.08%3 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 53.85%7 优势路
 • 30.77%4 劣势路
 • 7.69%1 野区
 • 7.69%1 中路
比赛
66
胜率
51.52%
杀/死/助攻
3.47
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 75.00%6 核心
 • 25.00%2 辅助
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 87.50%7 劣势路
 • 12.50%1 中路
比赛
66
胜率
53.03%
杀/死/助攻
2.70
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%10 核心
路线
优势路
  比例比赛 分路
 • 40.00%4 优势路
 • 20.00%2 中路
 • 20.00%2 劣势路
 • 10.00%1 游走
 • 10.00%1 野区
比赛
65
胜率
58.46%
杀/死/助攻
3.55
定位
辅助
  比例比赛 定位
 • 76.92%10 辅助
 • 23.08%3 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 46.15%6 劣势路
 • 46.15%6 优势路
 • 7.69%1 中路
最近的比赛
英雄
Sniper
Archon I
结果
失败
格式
勇士联赛
队长模式
持续时间
25:32
杀/死/助攻
1/8/2
英雄
Vengeful Spirit
Guardian I
结果
胜利
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
27:08
杀/死/助攻
1/3/6
英雄
Faceless Void
Guardian III
结果
胜利
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
34:29
杀/死/助攻
7/4/10
英雄
Jakiro
Crusader I
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
1:14:01
杀/死/助攻
5/11/22
英雄
Crystal Maiden
Crusader I
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
13:52
杀/死/助攻
0/2/1
英雄
Warlock
Archon I
结果
胜利
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
32:53
杀/死/助攻
4/3/12
英雄
Centaur Warrunner
Rank Unavailable
结果
失败
格式
普通游戏
全阵营选择
持续时间
44:53
杀/死/助攻
3/11/10
英雄
结果
胜利
格式
普通游戏
个别征召
持续时间
31:05
杀/死/助攻
12/2/9
英雄
Bloodseeker
Guardian I
结果
胜利
格式
普通游戏
个别征召
持续时间
41:58
杀/死/助攻
10/3/13
英雄
Sniper
Crusader II
结果
失败
格式
普通游戏
个别征召
持续时间
46:09
杀/死/助攻
14/5/16
英雄
结果
失败
格式
普通游戏
个别征召
持续时间
29:03
杀/死/助攻
3/8/1
英雄
Ogre Magi
Guardian II
结果
已放弃
格式
普通游戏
个别征召
持续时间
40:51
杀/死/助攻
2/9/10
英雄
Witch Doctor
Archon I
结果
失败
格式
普通游戏
个别征召
持续时间
43:54
杀/死/助攻
9/7/12
英雄
Skywrath Mage
Guardian II
结果
失败
格式
普通游戏
个别征召
持续时间
20:21
杀/死/助攻
0/6/1
英雄
Rubick
Herald IV
结果
已放弃
格式
普通游戏
个别征召
持续时间
27:18
杀/死/助攻
3/2/5
5,600 成就积分最近取得的成就
活跃度过去 3 月内

2023-06-27

Record: 0-0

2023-06-28

Record: 0-0

2023-06-29

Record: 0-0

2023-06-30

Record: 0-0
7月

2023-07-01

Record: 0-0

2023-07-02

Record: 0-0

2023-07-03

Record: 0-0

2023-07-04

Record: 0-0

2023-07-05

Record: 0-0

2023-07-06

Record: 0-0

2023-07-07

Record: 0-0

2023-07-08

Record: 0-0

2023-07-09

Record: 0-0

2023-07-10

Record: 0-0

2023-07-11

Record: 0-0

2023-07-12

Record: 0-0

2023-07-13

Record: 0-0

2023-07-14

Record: 0-0

2023-07-15

Record: 0-0

2023-07-16

Record: 0-0

2023-07-17

Record: 0-0

2023-07-18

Record: 0-0

2023-07-19

Record: 0-0

2023-07-20

Record: 0-0

2023-07-21

Record: 0-0

2023-07-22

Record: 0-0

2023-07-23

Record: 0-0

2023-07-24

Record: 0-0

2023-07-25

Record: 0-0

2023-07-26

Record: 0-0

2023-07-27

Record: 0-0

2023-07-28

Record: 0-0

2023-07-29

Record: 0-0

2023-07-30

Record: 0-0

2023-07-31

Record: 0-0
8月

2023-08-01

Record: 0-0

2023-08-02

Record: 0-0

2023-08-03

Record: 0-0

2023-08-04

Record: 0-0

2023-08-05

Record: 0-0

2023-08-06

Record: 0-0

2023-08-07

Record: 0-0

2023-08-08

Record: 0-0

2023-08-09

Record: 0-0

2023-08-10

Record: 0-0

2023-08-11

Record: 0-0

2023-08-12

Record: 0-0

2023-08-13

Record: 0-0

2023-08-14

Record: 0-0

2023-08-15

Record: 0-0

2023-08-16

Record: 0-0

2023-08-17

Record: 0-0

2023-08-18

Record: 0-0

2023-08-19

Record: 0-0

2023-08-20

Record: 0-0

2023-08-21

Record: 0-0

2023-08-22

Record: 0-0

2023-08-23

Record: 0-0

2023-08-24

Record: 0-0

2023-08-25

Record: 0-0

2023-08-26

Record: 0-0

2023-08-27

Record: 0-0

2023-08-28

Record: 0-0

2023-08-29

Record: 0-0

2023-08-30

Record: 0-0

2023-08-31

Record: 0-0
9月

2023-09-01

Record: 0-0

2023-09-02

Record: 0-0

2023-09-03

Record: 0-0

2023-09-04

Record: 0-0

2023-09-05

Record: 0-0

2023-09-06

Record: 0-0

2023-09-07

Record: 0-0

2023-09-08

Record: 0-0

2023-09-09

Record: 0-0

2023-09-10

Record: 0-0

2023-09-11

Record: 0-0

2023-09-12

Record: 0-0

2023-09-13

Record: 0-0

2023-09-14

Record: 0-0

2023-09-15

Record: 0-0

2023-09-16

Record: 0-0

2023-09-17

Record: 0-0

2023-09-18

Record: 0-0

2023-09-19

Record: 0-0

2023-09-20

Record: 0-0

2023-09-21

Record: 0-0

2023-09-22

Record: 0-0

2023-09-23

Record: 0-0

2023-09-24

Record: 0-0

2023-09-25

Record: 0-0

2023-09-26

Record: 0-0

2023-09-27

Record: 0-0
生命周期数据所有时间
概览比赛胜率
统计数据4,476
49.04%
没有数据纪录86
39.53%
房间类别比赛胜率
天梯匹配3,041
50.18%
普通匹配1,397
47.24%
组队匹配1
100.00%
游戏模式比赛胜率
全英雄选择2,312
51.30%
队长模式795
45.28%
单选模式772
53.76%
随机征召417
48.20%
其他180
18.33%
阵营比赛胜率
夜魇2,239
46.85%
天辉2,237
51.23%
地区比赛胜率
美国东部3,647
50.15%
美国西部672
44.79%
其他157
41.40%
好友本周
好友比赛胜率
最近没有同好友的比赛
曾用名STEAM_0:0:407512
名称最后一次使用
Σnertia
☛puzzlehead☛
gl;hf
🌕

最近更新