ุ

概览

上场比赛
32-55-1
战绩
36.36%
胜率
角色和分路根据最近分析的比赛
80% 核心
中路
优势路
核心 比例:
63% 中路
25% 优势路
13% 劣势路
0% 游走
0% 野区
20%
辅助 比例:
50% 游走
50% 优势路
0% 野区
0% 中路
0% 劣势路
最多使用英雄所有时间
比赛
22
胜率
59.09%
杀/死/助攻
2.54
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%1 核心
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 100.00%1 中路
比赛
12
胜率
41.67%
杀/死/助攻
2.06
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%2 核心
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 100.00%2 中路
比赛
7
胜率
28.57%
杀/死/助攻
3.13
比赛
7
胜率
0.00%
杀/死/助攻
2.36
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%1 核心
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 100.00%1 中路
比赛
6
胜率
16.67%
杀/死/助攻
2.67
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%1 核心
路线
中路
  比例比赛 分路
 • 100.00%1 中路
比赛
3
胜率
100.00%
杀/死/助攻
3.21
比赛
2
胜率
50.00%
杀/死/助攻
7.57
比赛
2
胜率
0.00%
杀/死/助攻
1.87
定位
核心
  比例比赛 定位
 • 100.00%1 核心
路线
劣势路
  比例比赛 分路
 • 100.00%1 劣势路
比赛
2
胜率
0.00%
杀/死/助攻
1.52
比赛
2
胜率
100.00%
杀/死/助攻
8.25
最近的比赛
英雄
Invoker
Normal 等级
结果
已放弃
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
55:22
杀/死/助攻
6/8/16
英雄
Nature's Prophet
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
55:45
杀/死/助攻
2/13/9
英雄
Meepo
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
1:06:25
杀/死/助攻
20/11/14
英雄
Monkey King
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
44:37
杀/死/助攻
7/10/13
英雄
Tidehunter
Normal 等级
结果
胜利
格式
普通游戏
加速模式
持续时间
29:34
杀/死/助攻
4/2/9
英雄
Bounty Hunter
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
41:47
杀/死/助攻
3/7/6
英雄
Phantom Lancer
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
29:28
杀/死/助攻
9/4/14
英雄
Storm Spirit
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
45:24
杀/死/助攻
7/8/8
英雄
Meepo
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
27:30
杀/死/助攻
7/9/1
英雄
Mirana
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
54:27
杀/死/助攻
9/1/21
英雄
Meepo
Normal 等级
结果
胜利
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
52:50
杀/死/助攻
13/12/10
英雄
Broodmother
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
38:07
杀/死/助攻
7/14/7
英雄
Windranger
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
40:22
杀/死/助攻
8/6/5
英雄
Ember Spirit
Normal 等级
结果
失败
格式
天梯比赛
全阵营选择
持续时间
32:08
杀/死/助攻
4/7/11
英雄
Zeus
Normal 等级
结果
失败
格式
普通游戏
加速模式
持续时间
38:03
杀/死/助攻
8/11/21
390 成就积分最近取得的成就
活跃度过去 3 月内

2018-08-16

Record: 0-0

2018-08-17

Record: 0-0

2018-08-18

Record: 0-0

2018-08-19

Record: 0-0

2018-08-20

Record: 0-0

2018-08-21

Record: 0-0

2018-08-22

Record: 0-0

2018-08-23

Record: 0-0

2018-08-24

Record: 0-0

2018-08-25

Record: 0-0

2018-08-26

Record: 0-0

2018-08-27

Record: 0-0

2018-08-28

Record: 0-0

2018-08-29

Record: 0-0

2018-08-30

Record: 0-0

2018-08-31

Record: 0-0
9月

2018-09-01

Record: 0-0

2018-09-02

Record: 0-0

2018-09-03

Record: 0-0

2018-09-04

Record: 0-0

2018-09-05

Record: 0-0

2018-09-06

Record: 0-0

2018-09-07

Record: 0-0

2018-09-08

Record: 0-0

2018-09-09

Record: 0-0

2018-09-10

Record: 0-0

2018-09-11

Record: 0-0

2018-09-12

Record: 0-0

2018-09-13

Record: 0-0

2018-09-14

Record: 0-0

2018-09-15

Record: 0-0

2018-09-16

Record: 0-0

2018-09-17

Record: 0-0

2018-09-18

Record: 0-0

2018-09-19

Record: 0-0

2018-09-20

Record: 0-0

2018-09-21

Record: 0-0

2018-09-22

Record: 0-0

2018-09-23

Record: 0-0

2018-09-24

Record: 0-0

2018-09-25

Record: 0-0

2018-09-26

Record: 0-0

2018-09-27

Record: 0-0

2018-09-28

Record: 0-0

2018-09-29

Record: 0-0

2018-09-30

Record: 0-0
10月

2018-10-01

Record: 0-0

2018-10-02

Record: 0-0

2018-10-03

Record: 0-0

2018-10-04

Record: 0-0

2018-10-05

Record: 1-0

2018-10-06

Record: 0-0

2018-10-07

Record: 0-0

2018-10-08

Record: 1-1

2018-10-09

Record: 1-0

2018-10-10

Record: 0-0

2018-10-11

Record: 0-0

2018-10-12

Record: 1-0

2018-10-13

Record: 0-0

2018-10-14

Record: 0-0

2018-10-15

Record: 0-1

2018-10-16

Record: 0-0

2018-10-17

Record: 4-1

2018-10-18

Record: 0-3

2018-10-19

Record: 0-1

2018-10-20

Record: 0-1

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 2-2

2018-10-23

Record: 1-6

2018-10-24

Record: 0-2

2018-10-25

Record: 4-2

2018-10-26

Record: 1-4

2018-10-27

Record: 1-3

2018-10-28

Record: 0-2

2018-10-29

Record: 2-5

2018-10-30

Record: 1-3

2018-10-31

Record: 1-3
11月

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 2-1

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 3-2

2018-11-08

Record: 0-4

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 1-1

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 1-3

2018-11-15

Record: 2-3

2018-11-16

Record: 2-2
生命周期数据所有时间
概览比赛胜率
统计数据177
42.94%
没有数据纪录1
0.00%
房间类别比赛胜率
普通匹配108
50.00%
天梯匹配69
31.88%
游戏模式比赛胜率
全英雄选择84
34.52%
单选模式4
75.00%
阵营比赛胜率
夜魇92
45.65%
天辉85
40.00%
地区比赛胜率
东南亚服务器118
43.22%
韩国59
42.37%
Data Quality
C-
TrueSight 数据概览
最近分析的比赛C
所有比赛分析C-
Plus会员
好友本周
曾用名STEAM_0:0:451830690
名称最后一次使用
ุBlack Gulaman P5
ุSelling Guy

最近更新